Kancelaria Komornika Tomasz Słaby

O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Tomasza Słabego zlokalizowana jest w centrum miasta Nowego Sącza. Takie ustyuowanie Kancelarii jest dużym ułatwieniem pod względem dostępu do Komornika Sądowego dla stron postępowania egzekcyjnego oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Komornik Sądowy Tomasz Słaby korzysta z takich narzędzi jak:

  • System OGNIVO
  • EKW
  • CEIDG
  • E-zajęcia
  • PUE ZUS
  • ePUAP
  • WebEWID Portal Komornika (Starostwo Powiatowe)