Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Słaby Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu ul. Wazów 3/1, 33-300 Nowy Sącz, Kontakt: tel. 18-414-80-88/ 660- 444-633 e-mail: nowy.sacz.slaby@komornik.pl (dalej AD);
  2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować bezpośrednio na kontakt podany w pkt 1);
  3. Pani/Pana dane osobowe pobierane w trakcie przeglądania strony www przetwarzane będą w celach statystycznych oraz oceniania, rozwijania i ulepszania strony www na poziomie minimalnym niezbędnym do działania strony www na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż przez Administratora Danych w zakresie obsługi informatycznej administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą byc przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej. Zasady blokowania cookies zawarto w polityce prywatności.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych poprzez weryfikację ustawień przegladarki (o przetwarzanych danych), ograniczenia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3),
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe cookies takie jak: informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Akceptowanie podstawowych plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszej strony internetowej. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzi działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez AD jako pliki w celu określonym w ust 3. Szczegóły w polityce prywatności