Zakres terytorialny Kancelarii Komornika

Obszar

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133 poz. 882 z póź. zm.) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Właściwym obszarem działania Komornika Sądowego Tomasza Słabego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą:

  • Miasto Nowy Sącz
  • Miasto i Gmina Stary Sącz
  • Miasto i Gmina Muszyna
  • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
  • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
  • Gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.